Nema Problema Ungdomsmentorer (tidigare MentorMe)

Projektet ska underlätta nyanlända ungdomars etablering och delaktighet i samhället genom att utveckla ett integrerat mentorskaps- och kompetensutvecklingsprogram.

Projektstöd
Pågående
Ungdomar
Stockholm

Projektet drivs av Nema Problema

Adress: 
c/o The Park
Hälsingegatan 49
113 31 Stockholm
Telefon: 
0766-29 32 39

Tabs

Projektfakta

Syfte

Projektets syfte är att underlätta nyanlända ungdomars etablering och delaktighet i samhället.

Mål

Målet är att utveckla ett integrerat mentorskaps- och kompetensutvecklingsprogram, med särskilt fokus på att arbeta utifrån egna satta mål och ömsesidigt lärande. Deltagarna ska skapa bredare kontaktnät och ett ökat engagemang för integration.

Målgruppen adepter är nyanlända ungdomar i åldrarna 16-22 år och mentorer är etablerade unga vuxna i åldrarna 20-30 år. Programmet ska utvecklas utifrån behov som målgruppen identifierat som särskilt betydelsefulla.

Inom ramen för projektet planeras gruppträffar, enskilda träffar i mentorparen, stöd i kontakten med varandra samt flera gemensamma aktiviteter.

Projektets överlevnad

Efter projekttiden ska Nema Problema Ungdomsmentorer vara en del av föreningens ordinarie arbete

Metodmaterialet ska finnas tillgängligt digitalt och möjligt att implementera hos andra organisationer med stöd av föreningen.

Senast uppdaterad: måndag, 8 oktober, 2018 - 18:10

Följ projektet på