NSPH:s Brukarrevisionsprojekt

Revisorer med egen brukar erfarenhet ska granska avdelningar genom att intervjua utifrån brukar perspektivet. Detta eftersom deras erfarenhet kommer att inge mer förtroende än tjänstemän som har uppifrån perspektivet och därmed ärligare svar.

Projektstöd
Pågående
Funktionsnedsättning
Stockholm

Projektet drivs av Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)

Adress: 
Instrumentvägen 10
126 53 HÄGERSTEN
Telefon: 
070-420 82 62

Tabs

Projektfakta

Syfte

Vården som erbjuds idag ska i högre utsträckning motsvara brukarens änskemål och behov.

Mål

Att genomföra revisioner där brukarens erfarenheter och kunskaper om verksamheten tas till vara i ett utvecklingsarbete för en bättre vård och stöd.

Projektets överlevnad

Brukarrevisionerna ska bli så bra och efterfrågas av vården och samhället.

Målgruppens delaktighet

Brurrevisionerna ska vara med egen brukar erfarenhet. Detta är krav i en brukarrevision.

Samarbete

Region Skåne samt Karlstads Universitet.

Senast uppdaterad: lördag, 20 augusti, 2016 - 05:00

Följ projektet på