Nybyggnation av aktivitetshus/klubbhus på Värnövallen i Värends Nöbbele

Ett projekt för nybyggnation av aktivitetshus/klubbhus på Värnövallen i Värends Nöbbele. Från rivning av den gamla klubbstugan till färdigställandet av det nya aktivitetshuset/klubbhuset.

Lokalstöd
Pågående
Barn
Värends Nöbbele

Projektet drivs av Nöbbele Bollklubb

Adress: 
c/o Anna Andersson, Stallvägen 7
360 47 VÄRENDS NÖBBELE

Tabs

Projektfakta

Syfte

NBK vill tillsammans med föräldrar och barn skapa en bredare ungdomsverksamhet som är inriktad på att ge stimulans och meningsfull fritid åt barn och ungdomar på hemmaplan i Nöbbele. Verksamheten ska riktas till alla ungdomar och inte bara de som har idrottsintresse. Detta ska kunna vara en social samlingsplats där man kan spela spel, fika, läsa, lyssna på musik, se TV o film tillsammans samt ordna aktiviteter med hjälp av våra samarbetspartners från övrigt föreningsliv och andra som kan bidra. Ungdomar med intresse för onlinespel har också önskemål om en lokal för LAN-spel.

Gym finns idag inte på orten. Genom att erbjuda en ändamålsenlig och handikappsanpassad lokal för rehabiliteringsträning och styrketräning kan vi komplettera den verksamhet inom gymnastik som föreningen idag har.

Mål

Målsättning med projektet är att bygga ändamålsenliga lokaler som innehåller utrymmen som är tillgängliga för alla och som går att använda för ny verksamhet med fritidsgård och luftgevärsskytte för barn och ungdomar samt gym som är tillgängligt för alla.

Vårt övergripande mål är att skapa en samlande verksamhet med meningsfull fritid för alla barn och ungdomar i Värends Nöbbele.

Samarbete

Fritidsgården kommer Nöbbele BK att driva i samarbete med Nöbbele föräldraförening (NÖFF) där det finns ett stort intresse av att en fritidsgård dras igång. NÖFFs ansvar kommer till stor del att bestå i bemanning under olika aktiviteter. Luftgevärsskyttet kommer att bedrivas i samarbete med Nöbbele Jaktskytteklubb som ansvarar för lämplig utrustning samt kompetent bemanning.

Inventarier till gymmet kommer att införskaffas med medel från klubbens befintliga sponsorer.

Bouleseniorerna inom pensionärsföreningen utnyttjar klubbstugan och boulebanorna på området samt är behjälpliga med vissa delar av klubbens skötsel och underhåll, vilket kommer att fortlöpa även i framtiden.

NOVA boende och skola kommer att hyra lokaler, delta i befintliga aktiviteter samt vara föreningen behjälplig med vissa sysslor.

Senast uppdaterad: lördag, 20 augusti, 2016 - 07:00

Följ projektet på