Nybyggnation av utbildnings- och samlingslokal på fastigheten Släda 4:5, Alnö, i Sundsvalls kommun

Pojektet ska möjliggöra kontinuerlig utbildnings- och lägerverksamhet för döva och hörselskadade i Medelpad genom nybyggnation av en samlingslokal på föreningens fritidsanläggning.

Lokalstöd
Pågående
Funktionsnedsättning
Sundsvall

Projektet drivs av Medelpads dövas förening

Adress: 
Skeppargatan 5 A
852 34 Sundsvall

Tabs

Projektfakta

Syfte

Syftet med projektet är att möjliggöra kontinuerlig utbildnings- och lägerverksamhet för döva och hörselskadade i Medelpad genom nybyggnation av en samlingslokal på föreningens fritidsanläggning i Slädaviken på Alnö. Byggnaden kommer att vara isolerad och särskilt anpassad för dövas och hörselskadades behov. Lokalen kommer även att användas av döva och hörselskadade från andra föreningar, främst i norra Sverige.

Senast uppdaterad: onsdag, 24 april, 2019 - 15:34

Följ projektet på

Projektets hemsida