Om- och tillbyggnad av verkstad och garagelokal i Västerås kommun

En garagelokal är under byggnation med tillgänglighet för ungdomar med motorintresse. Syftet är att ge dem en lokal att meka i samt handledning. I detta även skapa aktivitet och sysselsättning.

Lokalstöd
Avslutat
Ungdomar
Västerås

Projektet drivs av Västerås Motorsällskap

Adress: 
Box 7007
720 07 VÄSTERÅS

Tabs

Projektfakta

Syfte

Projektet är till för alla ungdomar, funktionshindrade och invandrarungdomar med stort motorintresse, och även intresset av arbetet i en motorklubb, t ex funktionärer, domare. Föreningen vill med dessa förbättringar öka tillgängligheten för alla med motorintresserade och att ungdomar får en meningsfull sysselsättning på sin fritid, och att lära sig att samarbeta och skapa nya kontakter.

Mål

Det som är utvecklande med projektet är att föreningen kan möta upp med bra verksamheter för alla motorintresserade ungdomar i Västerås. Där man kan träffas, meka och att tävla i olika grenar. Man kan också här lära sig hur en förening drivs på ideell basis, när föreningen har olika arrangemang.

I Västerås kommun finns det ingen förening som har samma typ av verksamhet som klubben här har skissat upp.   

Projektets överlevnad

Då intresset har ökat för motorsporten i Västerås både bland aktiva och publik, behöver vi utveckla klubbens anläggning så vi kan möta den ökade efterfrågan. Anläggningen behöver då mötas upp mot de krav och regler som gäller en sådan här anläggning, både gällande aktiva förare, funktionshindrade och publik. Föreningen har det senaste året fått ett flertal nya medlemmar med handikapp, och idag kan vi inte uppfylla kraven för dessa, med toalett eller tillgänglighet inom området.

Föreningen ser också att ungdomar idag har svårt att hitta lokaler för sitt motorintresse, och då ser vi att föreningen har möjlighet att utveckla detta, dels med bättre lokaler och bra handledare.

Senast uppdaterad: torsdag, 18 augusti, 2016 - 18:00

Följ projektet på