Örebro deltar

"Örebro deltar" syftar till att ca 10 ungdomar med olika typer av funktionsnedsättningar ska få ökad kunskap om de demokratiska möjligheterna att påverka samhället och sin livssituation.

Projektstöd
Avslutat
Ungdomar
Örebro

Projektet drivs av Stiftelsen Activa i Örebro län

Adress: 
Box 22026
702 02 ÖREBRO

Tabs

Projektfakta
Senast uppdaterad: torsdag, 18 augusti, 2016 - 15:00