Överdrivet dataspelande

Projektet ska skapa stöd för datorspelsberoende ungdomar och deras anhöriga.

Projektstöd
Avslutat
Ungdomar
Göteborg

Projektet drivs av Spelberoendes Förening Göteborg

Adress: 
Masthuggsliden 4
413 18 GÖTEBORG
Telefon: 
031-7041447

Tabs

Projektfakta

Syfte

Syftet med projektet är att erbjuda enskilda samtal och få igång en fungerande självhjälpsgrupp för ungdomar och deras anhöriga. Det långsiktiga arbetet med projektet är att skapa en liknande hjälpverksamhet som den spelberoendes förening har för personer med pengaspelberoende.

Mål

Projektets främsta mål är att skapa en dialog mellan anhöriga och dataspelare för att dessa ska få en förståelse för varandra och lösa upp konflikter som uppstått på grund av spelande.

Projektets överlevnad

Vår förhoppning är att Göteborgs kommun ser en vinst i att ha självhjälpsgrupper för målgruppen. Vi kommer därför att ansöka om ekonomiskt stöd från social resursförvaltning för att kunna driva vidare projektet.

Målgruppens delaktighet

Projektet riktar sig till de barn och ungdomar upp till 25 år, och deras anhöriga, som är bosatta i Göteborg med omnejd, med eller utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Projektet kommer att karakteriseras av lyhördhet för medverkan av de stödsökande ungdomar och deras anhöriga.  

Senast uppdaterad: tisdag, 22 januari, 2019 - 10:47

Följ projektet på