På Spåret

Projektet ska erbjuda personer med utvecklingsstörning en meningsfylld hobby- och fritidsverksamhet genom olika sätt att tillgängliggöra modelljärnvägsbygge samt tillhörande körning av modelltåg.

Projektstöd
Avslutat
Barn
Uppsala

Projektet drivs av Upplands Modelljernvägs Förening

Adress: 
c/o Stefan Pihl, Ärnvägen 10
754 40 UPPSALA
Telefon: 
0702-60 21 62

Tabs

Projektfakta

Syfte

Syftet med projektet är att skapa fler fritidsaktiviteter för personer med intellektuella funktionshinder samt för personer inom autismspektrat och neuropsykiatrin. Detta ska åstadkommas genom att skapa bygg-grupper där deltagare får bygga egna modelljärnvägsbanor för att sedan få möjligheten att delta i UMJ:s övriga verksamhet med en gemensamt byggd bana, utefter deltagarnas önskemål och behov. Detta ger deltagarna en grundkompetens i en ny hobby samt motverkar den isolering som vanligtvis kan ske när fritidsaktiviteter enbart är inriktade mot dessa målgrupper.

Projektets överlevnad

Planen är att På Spåret ska utvecklas till en utförare för daglig verksamhet år 2018 och framåt. 

Målgruppens delaktighet

Deltagarna styr tempot och innehållet i sina bygg-grupper, samt hur deras egna modelljärnvägsbanor ska se ut. På Spåret kommer dessutom att tillsätta en expertgrupp, uppbyggd av representanter från målgrupperna, för att forma hur utställandet av färdiga modelljärnvägar ska gå till så att det passar alla besökare.

Senast uppdaterad: tisdag, 22 januari, 2019 - 13:03

Följ projektet på