PraLin - Praktiskt likabehandlingsarbete i skolan

Projekt PraLin – Praktiskt likabehandlingsarbete i skolan, var ett utvecklingsprojekt som syftade till att stärka och utveckla skolans likabehandlingsarbete. Projektet pågick mellan åren 2010-2012.

Projektstöd
Avslutat
Barn
Uppsala

Projektet drivs av Uppsala Föreningsråd/Diskrimineringsbyrån Uppsala

Adress: 
Svartbäcksgatan 58
753 33 UPPSALA

Tabs

Projektfakta
Senast uppdaterad: torsdag, 18 augusti, 2016 - 16:00