Projektet PEER Support

Genom projektet PEER Support, där PEER står för Personlig EgenErfaren Resurs, ska NSPH vara med och utveckla och etablera förutsättningarna för en ny yrkesroll inom svensk sjuk- och hälsovård: den professionella kamratstödjaren.

Projektstöd
Pågående
Funktionsnedsättning
Nationellt

Projektet drivs av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Adress: 
NSPH - Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
Tjurhornsgränd 6
121 63 JOHANNESHOV
Telefon: 
08-120 488 41

Tabs

Projektfakta

Syfte

Syftet med PEER Support är etablera peer support som en ny, kvalitetssäkrad yrkesroll i Sverige samt öka kunskapen och medvetenheten om möjligheterna med peer support.

Mål

NSPH ska under 2016-2018 ta fram en nationell plattform med riktlinjer och ramar för en svensk utbildning inom peer support, samt utbilda de första peer supportrarna i landet. Utbildningsinsatsen sker i samarbete med fyra pilotlän – Stockholm, Skåne, Västra Götaland och Västerbotten – där de nyblivna peer supportrarna sedan anställs inom överenskommen verksamhet inom vården eller socialpsykiatrin.

Projektets överlevnad

Det långsiktiga målet är att peer support ska bli en naturlig del av den svenska sjuk- och hälsovården, och kunna erbjudas brukare i olika faser av sina vårdkontakter. 

Samarbete

Tillsammans med forskningscentret CEPI i Lund har en referensgrupp för uppföljning och kvalitetssäkring etablerats, som ska studera resultatet av utbildningen och de påföljande peer support-verksamheterna.

Senast uppdaterad: lördag, 20 augusti, 2016 - 17:00

Följ projektet på