Projektet PEER Support

Genom projektet PEER Support, där PEER står för Personlig EgenErfaren Resurs etableras förutsättningarna för en ny yrkesroll inom svensk sjuk- och hälsovård: den professionella kamratstödjaren.

Projektstöd
Avslutat
Funktionsnedsättning
Nationellt

Projektet drivs av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Adress: 
NSPH - Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
Tjurhornsgränd 6
121 63 JOHANNESHOV
Telefon: 
08-120 488 41

Tabs

Projektfakta

Om projektet

Projektet PEER Support tar fram en svensk modell av metoden peer support som innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller kognitiva funktionsnedsättningar blir professionellt verksamma som peer supporters inom verksamheter som ger vård, stöd eller rehabilitering till personer med psykisk ohälsa. Projektet utvecklar en modell för en samordnad peer support-verksamhet i Sverige med riktlinjer, ramar och regelverk samt ett utbildningspaket inom området peer support. Projektet består dels av det nationella projektet med finansiering ur Allmänna arvsfonden, dels av fyra regionala projekt som finansieras av landsting/regioner och kommuner i Skåne, Västra Götaland, Stockholm och Västerbotten. De regionala projekten handlar om att introducera och prova peer support i psykiatrisk och socialpsykiatrisk verksamhet. Efter avslut tas resultaten om hand av Riksförbundet Attention. Arbetet fortsätter även i de verksamheter som under projektet inlemmat peer support.

Senast uppdaterad: torsdag, 19 september, 2019 - 10:07

Följ projektet på