Projekts överlevnad

I snitt hälften av alla projekt som får pengar ur Allmänna arvsfonden lever vidare i någon form.

När projekten fortsätter utan Arvsfondens hjälp leder det till att nya metoder, verksamheter och förbättrade former för delaktighet sprids vidare. På så vis blir arvsfondsprojekten en investering i samhället, och skapar nytta långt efter det att finansieringen har upphört.

Alla avslutade projekt ska lämna in en slutredovisning. Vi granskar varje slutredovisning och bedömer projektets överlevnad utifrån vilka spår det lämnar. Vi har också kompletterande diskussioner med de avslutade projekten.

Redovisning av projekt som lever vidare

Varje år redovisar vi avslutade projekts överlevnad i vår verksamhetsberättelse. Lokalstödsprojekt ingår inte i den årliga redovisningen eftersom deras verksamhet ska drivas i minst tio år.

Överlevande projekt 2019 (pdf, 244 kB)

Överlevande projekt 2018 (pdf, 525 kB)

Överlevande projekt 2017 (pdf, 138 kB)

Överlevande projekt 2016 (pdf, 323 kB)

Överlevande projekt 2015 (pdf, 122 kB)

En ung kvinna i slöja och en äldre kvinna i glasögon skrattar tillsammans i gröna omgivningar.

Genom projektet IT-Guide Sweden fick nyanlända ungdomar träna seniorer i den digitala världen. I utbyte fick de nyanlända träna sin svenska och bättre kontakt med det svenska samhället. Projektet är avslutat men verksamheten lever vidare.

Annica Thomas
Utvärderingsansvarig
Telefon
08-700 07 94