Till innehållet

Projekts överlevnad

I snitt hälften av alla projekt som får pengar ur Allmänna arvsfonden lever vidare i någon form.

När projekten fortsätter utan Arvsfondens hjälp leder det till att nya metoder, verksamheter och förbättrade former för delaktighet sprids vidare. På så vis blir arvsfondsprojekten en investering i samhället, och skapar nytta långt efter det att finansieringen har upphört.

Alla avslutade projekt ska lämna in en slutredovisning. Vi granskar varje slutredovisning och bedömer projektets överlevnad utifrån vilka spår det lämnar. Vi har också kompletterande diskussioner med de avslutade projekten.

Redovisning av projekt som lever vidare

Varje år redovisar vi avslutade projekts överlevnad i vår verksamhetsberättelse. Lokalstödsprojekt ingår inte i den årliga redovisningen eftersom deras verksamhet ska drivas i minst tio år.

Överlevande projekt 2021 Pdf, 375 kB.

Överlevande projekt 2020 Pdf, 263 kB.

Överlevande projekt 2019 Pdf, 244 kB.

Överlevande projekt 2018 Pdf, 525 kB.

Överlevande projekt 2017 Pdf, 138 kB.

Överlevande projekt 2016 Pdf, 323 kB.

Överlevande projekt 2015 Pdf, 122 kB.

En ung kvinna i slöja och en äldre kvinna i glasögon skrattar tillsammans i gröna omgivningar.

Genom projektet IT-Guide Sweden fick nyanlända ungdomar träna seniorer i den digitala världen. I utbyte fick de nyanlända träna sin svenska och bättre kontakt med det svenska samhället. Projektet är avslutat men verksamheten lever vidare.

För att säkerställa att Allmänna arvsfondens pengar används på rätt sätt genomför vi kontroller av…

Utvärderingar

Ett antal utvärderingar av arvsfondsprojekt genomförs varje år, på uppdrag av…

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2022-10-27.