Qrut

Ett aktivt föräldrastöd utifrån de behov och förutsättningar som varje enskild deltagare har. Stöd i möten med myndigheter, stöd vid umgänge, stöd vid hemtagning av barn.

Projektstöd
Pågående
Barn
Stockholm

Projektet drivs av RFHL Riks

Adress: 
Qrut c/o Öberg
Stadsbudsvägen 5
12354 Farsta
Telefon: 
0709-695415, 0739-888128, 08-6044494

Tabs

Projektfakta

Syfte

Mammor vars barn är omhändertagna, får sällan eller aldrig stöd från samhället. Qrut vill arbeta för att den gruppen ska kunna bli delaktig i sina barns liv också vid placering. Vi vill också att fler barn ska kunna växa upp i sin familj genom att aktivt stötta den biologiska mamman i sin roll som förälder. Qrut medverkar också vid möten med socialtjänsten som stöd och support. Vidare vill vi verka för att umgänge mellan mamma och barn kan ske under så naturliga förhållanden som möjligt.

Mål

Att fler barn ska kunna bo kvar hemma. Att förbättra möjligheten till delaktighet när barn är placerade. Verka för bra mötesplats mellan barn och fmamma under umgänge. Stöd till mamma vid hemtagning av barn.

Projektets överlevnad

Genom samverkan med bl.a. BVC, beroendemottagningar, förvaltningar samt vår egen QvinnoQula, nå mammorna och erbjuda dem vårt stöd. Vi har också löpande möte med en expertgrupp där vi kan diskutera olika problem och frågeställningar. Projektet har idag två tjänster för föräldrastöd. 

Målgruppens delaktighet

I arbete med stöd är det viktigt med lyhördhet inför de mammor som söker hjälp. Mammorna är oftast väl medvetna om var de brister och vårt arbete är att stärka de starka sidorna och medverka till förändring där det brister.

Samarbete

SKL (Sveriges Kommuner o Landsting), KSAN, Stockholm Stad samt QvinnoQulorna, Rosenlunds Mödravårdsteam, Barnhälsovårdsteamet.

Senast uppdaterad: torsdag, 18 augusti, 2016 - 16:00