REPLAY

Projektet ska skapa möten mellan musikintresserade unga och professionella aktörer från musikbranschen, för att unga från socioekonomiskt utsatta områden lättare ska kunna ta plats i en mer inkluderande och representativ musikbransch.

Projektstöd
Pågående
Ungdomar
Norsborg

Projektet drivs av Stiftelsen Fanzingo

Adress: 
Rotemannavägen 10-12
145 57 Norsborg

Tabs

Projektfakta

Syfte

Syftet med projektet är att skapa möten mellan musikintresserade unga och professionella aktörer från musikbranschen, för att unga från socioekonomiskt utsatta områden lättare ska kunna ta plats i en mer inkluderande och representativ musikbransch.

En viktig del i projektet är att skapa en digital plattform som en kommunikationskanal mellan målgruppen-, samarbetsorganisationerna Fanzingo, Nobo och Changers Hub och musikbranschen. Inom projektet kommer man att utveckla och genomföra workshops och kurser samt producera musikvideos medmera.

Metoden lyfter fram tre centrala begrepp; uppsökande, förankring och medvetandegörande. I projektet utgår man från organisationernas lokala förankring och de ungas egen delaktighet och behov i uppbyggnad av projektets aktiviteter. I de tre projektorganisationerna arbetar personer som själva har förankring i målgruppen.

Mål

Målet är att starta upp musikstudioverksamhet i Botkyrka, etablera möteplatser för målgruppen för bl.a. kurser och utbildning samt skapa en strukturerad talangutveckling tillsammans med organisationer inom musikbranschen.

Projektets överlevnad

Efter projekttiden tar de tre samarbetsorganisationerna över ansvaret för projektet med ekonomiskt stöd av Botkyrka kommun.

Senast uppdaterad: fredag, 26 april, 2019 - 14:21

Följ projektet på

Projektets hemsida