Riktat föräldraskapsstöd till föräldrar med psykiska funktionsnedsättningar

Projektet ska utveckla ett riktat, anpassat föräldraskapsstöd till föräldrar med psykiska funktionsnedsättningar.

Projektstöd
Pågående
Barn
Göteborg

Projektet drivs av Bräcke diakoni

Adress: 
Box 21062
418 04 Göteborg

Tabs

Projektfakta

Syfte

Målet är att utveckla ett riktat, anpassat föräldraskapsstöd till föräldrar med psykiska funktionsnedsättningar. Programmet ska ge teoretiska och praktiska kunskaper och egenkraft till personer med psykiska funktionsnedsättningar i deras föräldraskap. Kunskapen ska leda till ökad samhörighet och dialog mellan föräldrar och barn vilket innebär en förbättrad relation. I projektet utvecklas metodstöd och handlednings- samt studiecirkelmaterial. Projektet utarbetar även en plan för spridning till andra yrkesverksamma inom området. Målgruppen är föräldrar som har psykisk funktionsnedsättning, som lever i olika familjekonstellationer och deras barn. Främst kommer målgruppen att ha stöd i form av personligt ombud men nås även i projektet genom ett nära samarbete med Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg (NSPHiG) och Stiftelsen Gyllenkroken.

Projektets överlevnad

Efter projekttiden kommer utbildning och stöd i metoden bland annat att erbjudas genom samarbetsorganisationerna och i studiecirkelform. Målsättningen är också att utbildningen ska erbjudas genom familjecentraler och öppna förskolor.

Senast uppdaterad: onsdag, 24 april, 2019 - 16:02

Följ projektet på

Projektets hemsida