Romaniteams

Projektet ska stärka romska ungdomars hälsa, självförtroende och självbild genom boxningsträning.

Projektstöd
Pågående
Barn
Stockholm

Projektet drivs av Stockholm-Gotlands Boxningsförbund SGBF

Adress: 
c/o Narva BK, Frejgatan 32 a
113 26 Stockholm

Tabs

Projektfakta

Syfte

Projektet syftar till att stärka romska ungdomars hälsa, självförtroende och självbild genom boxningsträning. Inom ramen för projektet ska idrottsledare, föräldrar och ungdomar med kunskap och erfarenhet av hur boxningsträningen kan bli till ett stöd genom studieåren verka.

Projektet kommer att brett rekrytera romska ungdomar till boxningens föreningsliv och genom träning, gemenskap och studiestöd skapa förutsättningar för positiva utvecklingsspiraler.

Projektet ska höja statusen på utbildning hos målgruppen och även ge en relevant och nyanserad bild av den svensk-romska historien.

Senast uppdaterad: onsdag, 26 juni, 2019 - 10:26

Följ projektet på

Projektets hemsida