Säg det – sen gör det

Projektet ska skapa ett forum och metoder för att normalisera känslor genom att prata och skapa kring känslor och vänder sig till unga och vuxna personer med psykisk ohälsa med syftet att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa.

Projektstöd
Pågående
Ungdomar
Malmö

Projektet drivs av ABF Malmö

Adress: 
Ehrensvärdsgatan 4
212 13 Malmö
Telefon: 
0707-16 58 65

Tabs

Projektfakta

Syfte

ABF Malmö vill med projektet Säg det – sen gör det, skapa ett forum och metoder för att normalisera känslor genom att prata om känslor. Projektet vänder sig till unga och vuxna personer med psykisk ohälsa med syftet att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa.

Mål

Målet med projektet är att skapa större förståelse för känslor och psykisk ohälsa hos målgruppen. Att ge dem verktyg att bejaka, hantera och utrycka sina känslor istället för att stänga av, vända sig inåt eller låta dem komma ut på ett aggressivt eller destruktivt sätt. Projektet kommer inte verka behandlande – utan just förebyggande genom att låta känslor få ta plats i livet och vardagen genom att tillsammans skapa kreativa rum där känslor får ta plats.

Projektet kommer tillsammans med målgruppen utforska behovet av känsloutrymme genom workshops och känsloläger som kommer mynna ut i metoder. Metoderna kommer spridas genom projektets nätverk och samarbetspartners.

Projektets överlevnad

Överlevanden kommer ske genom att känslocirklar startar upp runt om i Sverige och att metodmaterialet används i sammanhang där målgruppen befinner sig.

Målgruppens delaktighet

Projektidén kommer från målgruppen själv. Projektet kommer anställa en representant från målgruppen som kreativ projektledare (som Arbetsförmedlingen bekostar) och ha en administrativt/handledande projektledare för att stötta upp den kreativa projektledaren.

Senast uppdaterad: onsdag, 30 maj, 2018 - 13:35

Följ projektet på