Samhällsdesigners - unga med rätt att påverka

Syftet med projektet är att hitta en modell för att få idrottsungdomar mellan 16-25 år att attraheras av samhällsfrågor genom att visa på konkreta sätt att påverka, hitta ett sammanhang i nya nätverk och se sig som de nya ”samhällsdesignerna”.

Projektstöd
Avslutat
Ungdomar
Gävle

Projektet drivs av Gästriklands Idrottsförbund

Adress: 
S Kansligatan 11
802 52 GÄVLE

Tabs

Projektfakta

Syfte

Syftet med projektet är att hitta en modell för att få idrottsungdomar mellan 16-25 år att attraheras av samhällsfrågor genom att visa på konkreta sätt att påverka, hitta ett sammanhang i nya nätverk och se sig som de nya ”samhällsdesignerna”.

Mål

Kortsiktigt

  • Att vi genom idrotten hittat en modell för att inspirera och motivera ungdomar i Gästrikland till att påverka sin situation och engagera sig i samhällsfrågor
  • Att fler idrottsungdomar i Gästrikland ska få kunskap och möjlighet att påverka sin livssituation
  • Att projektet varje år utbildar 50 idrottsungdomar i idrottens demokrati och beslutsvägar, samhällets demokrati, mänskliga rättigheter och sambanden dem emellan.
  • Att totalt 30 föreningar skapar platser för ungdomar i sin styrelse eller någon kommitté
  • Att den nya modellen kommer att bli ett ordinarie uppdrag för Gästriklands Idrottsförbund

Långsiktigt

  • Att någon av ungdomarna kommer att ta en plats i någon nämnd eller i kommunfullmäktige

Metod

En arbetsgrupp bestående av 10-12 ungdomar är tillsammans med projektledarna motorn i projektet. Det är utifrån deras intressen och engagemang från det som ligger nära, i det här fallet deras fritid som arbetet utgår för att sedan försöka intressera dem för fler samhällsfrågor. Arbetsgruppen har tillsammans med projektledarna i uppgift att locka fler unga i föreningarna att engagera sig och ge dem förutsättningar för en ökad kunskap om hur de kan påverka. Arbetsgruppen har även i uppgift att finnas som råd till Gästriklands Idrottsförbund och samverka med andra organisationer i samhället tex. tjänstemän inom kommuner, landsting och region Gävleborg.

 

Senast uppdaterad: torsdag, 18 augusti, 2016 - 18:00