Självbestämmande, inkludering och hälsa

Projektet ska utveckla fritiden och den öppna fritidsverksamhetens möjligheter för ungdomar med intellektuella begåvningsnedsättningar samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Projektstöd
Avslutat
Ungdomar
Stockholm

Projektet drivs av Fritidsforum Riksförbundet Sveriges Fritids- och Hemgårdar

Adress: 
Ölandsgatan 42
116 63 Stockholm
Telefon: 
08-16 07 28

Tabs

Projektfakta

Syfte

Projektet syftar till att utveckla fritiden och den öppna fritidsverksamhetens möjligheter för ungdomar med intellektuella begåvningsnedsättningar samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Mål

Målsättningarna är bland annat att utveckla former och forum så att målgruppens röst och självbestämmande stärks. Dessutom ska metoder, förhållningssätt och pedagogik utvecklas bland dem som arbetar inom fritidsfältet, samt strategier och modeller för samverkan mellan olika aktörer utvecklas. Projektet genomförs i åtta kommuner, där olika verksamheter och inriktningar står i fokus. Ungdomarna är drivande och medverkar i att utveckla fritidsverksamheten på lokal nivå. Projektet ska bland annat utarbeta en skrift/handbok över hur man kan samarbeta över organisatoriska gränser samt göra en publikation över goda exempel från pilotverksamheterna.

Projektet beräknar nå ca 600 ungdomar i åldern 12-25 år varav 350 personer har funktionsnedsättning.

Projektets överlevnad

Efter projekttiden ska en kursplan med kurshandledning för ledare ingå i Fritidsforums kursutbud, och fritidsgårdar/föreningar kan söka medel från Fritidsforum för att utveckla aktiviteter för och med målgruppen.

Senast uppdaterad: tisdag, 7 augusti, 2018 - 10:25

Följ projektet på