Självmordsupplysningen

Självmordsupplysningen är ett projekt för att förebygga självmord bland unga. På sajten kan besökarna chatta med volontärer, maila frågor om självmord och psykisk ohälsa, blogga, diskutera i forum och få information.

Projektstöd
Avslutat
Ungdomar
Stockholm

Projektet drivs av Mind För psykisk hälsa

Adress: 
Wollmar Yxkullsgata 14
118 60 STOCKHOLM
Telefon: 
08-347065
E-post: 
info@mind.se

Tabs

Projektfakta

Syfte

Projektet syftar till att bygga upp och utveckla en webb, ”Självmordsupplysningen”, med chat, forum, mailsvar och information om psykisk hälsa samt att ta fram ett informationsmaterial till gymnasieskolor och ungdomsmottagningar. Under det andra året vidareutvecklades webben till att även stödja personer med funktionsnedsättning i åldern 15-35 år. Under det tredje året har Självmordsupplysningen övergått till att erbjuda stöd dygnet runt och också via telefon. !40 nya volontärer har rekryterats och utbildats inför lanseringen av Minds självmordslinje 7 oktober 2015.

Mål

År 1 Webben lanserades under projektets första år. Projektet hade under det första halvåret 1 600 stödjande chattsamtal, 350 mailfrågor, ca 280 foruminlägg och 330 blogginlägg. Antalet besökare uppgick då dagligen till omrking 300 besökare (7 000/månaden). Målet för det första året, att ge en stödjande kontakt till 1 000 unga, nåddes.

År 2 Under projektets andra år har trafiken ökat på webben och fram till årsskriftet har projektet haft 3 839 stödjande samtal och mail, 1 401 inlägg på blogg och forum och ca 12 000 unika besökare. Öppettiderna utökades till vissa dagar även under sommarlovet. Webbplatsen har spridits via Googles textannonser, Flashback, Facebook samt genom länkar till sidor som 1177.se och Vårdguiden. 

År 3 Under det tredje året kommer projektet att fortsätta som tidigare, med fler utbildade volontärer från 20 till 50 personer. Fortbildning av volontärerna inom områden som självskadebeteende, ätstörningar och neuropsykiatriska funktionshinder. Webben har även tillgänglighetsanpassats tillsammans med bland annat; HSO, Attention och RSMH samt konsultföretaget ETU.

 

Projektets överlevnad

Den webb och chatt som har byggts upp integreras i föreningens ordinarie verksamhet efter projektets slut.

Målgruppens delaktighet

Flera av samarbetsorganisationerna representerar målgruppen och har även varit med i planeringen av projektet.

Samarbete

Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO), RSMH (Riksförbundet för mental och social hälsa), SPES (Riksförbundet Suicidprevention Efterlevandestöd), Män för Jämställdhets webbjour Killfrågor.se, Tjejzonen, BRIS, Karolinska Institutet/NASP (Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa) St: Lukasstiftelsen, Google, Facebook, Fontänhuset Sköndal, Riksförbundet Attention, Vårdguiden, BUP i Stockholm m.fl

Senast uppdaterad: onsdag, 14 december, 2016 - 11:58

Följ projektet på