Skriva för förändring

Skriva för förändring är ett nationellt skrivprojekt som riktar sig till frihetsberövade ungdomar på institution.

Projektstöd
Avslutat
Ungdomar
Stockholm, nationellt

Projektet drivs av RFHL Riks

Adress: 
Box 23076
104 35 STOCKHOLM

Tabs

Projektfakta

Syfte

Att deltagarna med skrivande som ett av verktygen kan bryta med det liv man levt hittills och påbörja en ny bana samtidigt som man skildrar det liv man levt och de analyser man gör av detta liv i texter som kommer andra ungdomar och en intresserad allmänhet och profession till del.

Mål

1. Att under tre års tid utbilda, motivera och stötta minst 50 LVU- och LSU-placerade ungdomar att skriva journalistiska texter med fokus på den egna situationen, det liv man levt hittills eller det liv man hoppas kunna leva efter SIS. 

2. Att introducera LVU/LSU- placerade ungdomar i att läsa, förstå och besvara myndighetspost.

3. Att lära intresserade LVU/LSU-placerade ungdomar att företräda sig själva och andra.

Samarbete

Samarbetar med Statens institutionsstyrelse, SiS, vilket är en statlig myndighet som bedriver individuellt anpassad tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem.

Senast uppdaterad: måndag, 22 augusti, 2016 - 21:50

Följ projektet på