Snacka Jämnt! - samtal om jämställdhet med asylsökande

Projektet Snacka Jämnt! syftar till att genom studiecirklar samtala med asylsökande föräldrar och ungdomar kring normer, värderingar, seder och lagar i det svenska samhället.

Projektstöd
Pågående
Barn
Stockholm

Projektet drivs av Studiefrämjandet Stockholm

Adress: 
Studiefrämjandet Stockholms län
Norrtullsgatan 12 N
102 35 Stockholm

Tabs

Projektfakta

Om projektet

Projektet Snacka Jämnt! syftar till att genom studiecirklar samtala med asylsökande föräldrar och ungdomar kring normer, värderingar, seder och lagar i det svenska samhället. Målet är att skapa förståelse för det samhälle som de asylsökande har kommit till, och underlätta för barn och ungas integration genom att deras föräldrar får nödvändiga kunskaper och erfarenheter av det nya samhället, utifrån sina egna erfarenheter. En målsättning genom projektet är att utveckla en metod och studiematerial för liknande kurser. Målgruppen är barn genom deras föräldrar samt unga i åldern upp till 25 år, både ensamkommande och i familj. Metoden som kommer att användas bygger på antagandet om att lärande är mest effektivt genom dialog och samtal i grupp, d v s genom studiecirklar. Projektet kommer fortlöpande dokumenteras med syfte att sammanställa ett studiecirkelmaterial och metoder som kan användas av andra instanser som underlag för framtida kurser, och studiecirklar inom Studiefrämjandet.

Senast uppdaterad: tisdag, 21 februari, 2017 - 10:27

Följ projektet på