Speakapp (fd. Barns och ungas deltagande i lokala beslutsprocesser)

Projektet syftar till att barn och unga ska få ökad delaktighet och inflytande i de beslut som rör dem i kommunen. Barns och ungas intresse för deltagande i politik och demokratiarbete ska stärkas. Nya former för dialog tas fram, bl.a. en app.

Projektstöd
Pågående
Ungdomar
Haninge

Projektet drivs av Rädda Barnen i Österhaninge

Adress: 
Haninge Kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, 136 81 Haninge
Telefon: 
086067031

Tabs

Projektfakta
Senast uppdaterad: fredag, 19 augusti, 2016 - 16:00

Följ projektet på