Stadra Scenskola - Våga vara vem

Stadra Scenskola ska ge barn 10-15 år fördjupad insikt i och förståelse för teaterarbete. Pedagoger ska vägleda barnen och ge dem medel att uttrycka sin egenart, främja självständigt tänkande och förmåga att uttrycka sig.

Projektstöd
Avslutat
Barn
Nora

Projektet drivs av Ideella Kulturföreningen Cirkustältet

Adress: 
Prästgatan 26
713 31 NORA

Tabs

Projektfakta
Senast uppdaterad: torsdag, 18 augusti, 2016 - 15:00

Följ projektet på