Suntprat

Projektet ska hjälpa ungdomar som riskerar att hamna i eller som redan finns i en beroendesituation.

Projektstöd
Pågående
Ungdomar
Bromma

Projektet drivs av Equmenia

Adress: 
Gustavslundsvägen 18
167 51 Bromma

Tabs

Projektfakta

Syfte

Projektets syfte och mål är att hjälpa ungdomar som riskerar att hamna i eller som redan finns i en beroendesituation. Detta ska ske genom att man tar fram pedagogiska redskap för att upptäcka, uppmärksamma och bearbeta negativt beroende av spel, alkohol, droger och sex.

Projektet är indelat i tre delar: webb-plattform, samtalsgrupper och ledarutbildningar. På webben ska unga enskilt kunna pröva om hen, eller någon i ens närhet, är i negativ beroendesituation och finna vägar ur den. Ambitionen är att 500 ungdomar ska besöka webbplatsen och genomföra testet/utbildningen. Vidare så räknar man med att minst 150 ungdomar kommer att delta i samtalsgrupper eller på temadagar/utbildningsdagar. Vidare ska det utbildas minst 20 kunskapsbärare som efter projekttidens slut ska kunna utbilda nya ledare för att leda samtalsgrupper, genomföra temadagar/utbildningsdagar och hålla webbplatsen uppdaterad.

Senast uppdaterad: måndag, 24 februari, 2020 - 15:59

Följ projektet på