Teaterutbildning för personer med intellektuell funktionsvariation

Projektet är en tvåårig teaterutbildning på heltid för personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning.

Projektstöd
Pågående
Funktionsnedsättning
Värnamo

Projektet drivs av Region Jönköpings län

Adress: 
Box 234
331 22 Värnamo

Tabs

Projektfakta

Syfte

Syftet är både att bedriva en bra pedagogisk verksamhet som bidrar till personlighetsutveckling för deltagarna och att bedriva en konstnärlig utbildning. Att arbeta med teater främjar samarbete, empati och kroppsspråk. Deltagarna ska få möjlighet att utveckla sin sceniska förmåga och få kunskaper i teatern som konstform.

Projektet ska också möjliggöra att deltagare med lindrig intellektuell funktionsvariation ska kunna bo på skolan och att skolan ska bli ett första steg i ett så självständigt vuxenliv som möjligt.

Mål

Målet med utbildningen är att deltagarna ska växa som människor genom att tillsammans med en grupp skapa föreställningar för publik. I utbildningen kommer olika former av drama och teater att användas, vilket innefattar dramaövningar, improvisationsträning, fysisk träning, röstövningar, avslappningsövningar och scenisk gestaltning. Praktik på olika dagligverksamheter planeras i syfte att examinerade elever ska kunna erbjudas uppdrag som cirkelledar på olika dagligverksamheter runt om i Sverige.

Projektets överlevnad

Utbildningen ska förhoppningsvis väcka stort intresse och efter genomfört projekt kan kursen integreras i skolans ordinarie baskurs.

Senast uppdaterad: fredag, 8 mars, 2019 - 16:00

Följ projektet på

Projektets hemsida