Tillgänglighetsanpassning av skjutbaneanläggning i Sjöbo kommun

Projektet avser att öka tillgänglighet för funktionshindrade och ungdomar på Öved-Östraby Skytteförenings egenägda skjutbana i Sjömossen utanför Bjärsjölagård genom att handikappanpassa anläggningen (skjuthallar, klubblokaler mm). 

Lokalstöd
Pågående
Funktionsnedsättning
Sjöbo/Hörby

Projektet drivs av Öved-Östraby Skytteförening

Adress: 
c/o Els-Marie Hansson, Poppelgatan 3
242 35 HÖRBY

Tabs

Projektfakta

Syfte

Syftet med projektet är att föreningen ska kunna öppna upp verksamheten ytterligare en nivå för funktionsnedsatta/rörelse-hindrade skyttar i alla åldrar. Det skapar även gemensamhetsyta där alla grupper kan umgås och möjliggör att anläggningen kan utnyttjas för större och längre arrangemang (ungdomsläger, tävlingar, mm) för egna föreningen, andra föreningar och förbund. Det skapar förutsättningar för utnyttjande av anläggningen även i andra aktiviteter än direkt skytteverksamhet som utbildningar, lägerverksamhet och mötesplats. Anläggningen är centralt belägen i Skånes mitt och idealisk som mötesplats för förbundet (Skånes Skyttesportförbund).

Mål

Målsättningen med projektet är...

  • Att handikappanpassa skjutbaneanläggningen och göra 50m-skjuthall och klubbstuga tillgängligt för rullstolsburna och andra funktionshindrade
  • Att på skjutbaneanläggningen nybygga en handikapptoalett med dusch kombinerat med gemensamhetsutrymme under tak och förråd
  • Att anlägga en avloppsanläggning på skjutbanefastigheten för att ta hand om avloppet från toaletter och kök.
  • Att få en anläggning som kan klara av större och mer långvariga arrangemang som läger.
  • Att öka antalet funktionshindrade skyttar i föreningen
  • Att öka antalet ungdomsmedlemmar (under 20 år)
  • Att öka ungdomsverksamheten mätt i antal deltagartillfällen (under 20 år).
  • Att arrangera läger, utbildning mm för föreningens medlemmar eller andra föreningar/organisationer.  

Målgruppens delaktighet

Föreningens funktionshindrade och ungdomar är aktiva i föreningens diskussioner om hur handikappanpassningen, gemensamhetsytans utformning mm. Diskussionerna förs mestadels under föreningens ordinarie verksamhet där förbättringarna diskuteras aktivt.

Samarbete

De viktigaste samarbetspartnerna för projektets genomförande är finansiärer och bidragsgivare. De som stöttar projektet är Arvsfonden, Färs och Frosta Sparbanksstiftelse och Sjöbo kommun (Kultur-, turism- och fritidsenheten) .

Efter projektets genomförande är kommunen, grannföreningar, förbund och andra organisationer viktiga samarbetspartners. Dessa kan hjälpa oss att nå ut till vår målgrupp och få dem att prova vår verksamhet. Organisationerna kan även erbjudas att låna anläggningen för lägerverksamhet, möten och utbildningar. T ex kan handikapporganisationer komma att erbjudas prova-på verksamhet samt tävlings-/lägerarrangemang.

Senast uppdaterad: lördag, 20 augusti, 2016 - 07:00

Följ projektet på