Tillsammans för psykisk hälsa - Seniorer

I projektet samverkar folkbildningen, ideella aktörer, kommun och region i syfte att minska den psykiska och existentiella ohälsan bland äldre personer.

Projektstöd
Pågående
Funktionsnedsättning
Västerås

Projektet drivs av Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland

Adress: 
Östra kyrkogatan 3
722 15 Västerås

Tabs

Projektfakta

Syfte

I projektet Tillsammans för psykisk hälsa – seniorer samverkar folkbildningen, ideella aktörer, kommun och region i syfte att minska den psykiska och existentiella ohälsan bland äldre personer. Målgruppen är överrepresenterad i självmordsstatistiken.

Genom att erbjuda samtalsgrupper på centrala platser i kommunen där samtalsledarna själva tillhör målgruppen och har adekvat erfarenhet från sina respektive yrkesverksamma tid, är tanken att arbeta förebyggande. Vårdcentraler och husläkare ska kunna föreslå insatsen för målgruppen men grupperna kommer att vara tillgängliga för alla äldre.

Projektet har vuxit fram i arbetet kring det pågående Arvsfondsprojektet Tillsammans för psykisk hälsa – Västmanlandsmodellen. Projekten kommer att samarbeta och följer varandras organisation.

Mål

Målet är att utveckla en kostnadseffektiv modell som kan etableras i länet men även spridas till andra regioner i landet. Offentliga aktörer visar stort intresse och är engagerade i organisationen före, under och efter projekttiden.

Senast uppdaterad: torsdag, 28 december, 2017 - 16:28

Följ projektet på

Projektets hemsida