TK - Tillgänglig Kultur

Projektet ska utveckla en applikation med vars hjälp personer med funktionsnedsättning enkelt och snabbt ska kunna ta reda på om kulturarrangemang är tillgängliga.

Projektstöd
Pågående
Funktionsnedsättning
Solna

Projektet drivs av Kulturens Bildningsverksamhet

Adress: 
Box 1148
171 23 Solna

Tabs

Projektfakta

Syfte

Projektet ska utveckla en applikation med vars hjälp personer med funktionsnedsättning enkelt och snabbt ska kunna ta reda på om kulturarrangemang är tillgängliga. Appen ska även fungera som stöd och motivation i arrangörers arbete med att tillgänglighetsutveckla sin verksamhet och sina evenemang. Verktyget ska fungera i både dator och mobil. Arbetet ska drivas av personer med egna erfarenheter av olika funktionsnedsättningar tillsammans med bland annat funktionshindersorganisationer och myndigheter samt arrangörer av kulturevenemang. I appen ska det finnas information om olika aspekter av tillgänglighet inklusive sådant som eventuell rökanvändning vid evenemang, blinkande lampor, framkomlighet, parfymfria rengöringsmedel, teckentolkar, publikvärdar och ledarhundar. Informationen som läggs i appen ska enkelt kunna importeras till arrangörernas egna informationskanaler, vilket gör att även de personer som eventuellt inte använder appen ändå kan få kännedom om tillgängligheten. Äldre digitala tillgänglighetsguider, som redan finns och används, kan enkelt kopplas till det nya verktyget, vilket gör att de som önskar behålla sina äldre system kan fortsätta att göra så.

Projektets överlevnad

Efter projektet ägs, sköts och tillhandahålles appen kostnadsfritt inom ramen för Kulturens Bildningsverksamhets ordinarie verksamhet.

Senast uppdaterad: måndag, 29 april, 2019 - 14:49

Följ projektet på

Projektets hemsida