Trampolin

Trampolin är ett mentorskapprogram på nätet för unga hbtq-personer i åldrarna 13-25 år. Under projektet driver vi sidan HBTQkojan.se samt skapar en metodbok för stöd för unga hbtq-personer på nätet. www.hbtqkojan.se

Projektstöd
Avslutat
Ungdomar
Stockholm

Projektet drivs av Riksförbundet för HBT-personers rättigheter (RFSL Stockholm)

Adress: 
Box 3444
103 69 STOCKHOLM

Tabs

Projektfakta

Syfte

Syftet med projektet är att öka den psykosociala hälsan och minska utsattheten bland HBTQ-ungdomar 13-25 år. Detta sker genom att erbjuda ungdomar en trygg arena för stöd och samtal. Projektets kärna är ett menorskapsprogram på nätet vilket innebär personliga regelbundna kontakter mellan mentor och ungdom. Således planeras en utveckling och genomförande av mentorskapsmetoden, rekrytering och utbildning av mentorer, skapande av hemsida, samt sammanställning och spridning av erfarenheter i en metodbok.

Mål

Vår metod för att nå målet är att utforma, utveckla, samordna, marknadsföra och driva hemsidan HBTQkojan.se.

Projektets överlevnad

Under 2014 har vi en 50% tjänst genom RFSL Förbundet som helt fokuserar på att hitta sponsring för HBTQkojan.se. Vi har stora förhoppningar om att detta ska gå vägen. Det finns många tankar om hur HBTQkojan.se skulle kunna utvecklas vidare för att nå fler unga i behov av stöd.

Målgruppens delaktighet

Målgruppen har varit delaktig under hela projektets gång. Vi började med att vi skickade ut en enkät till målgruppen för att se vilket självupplevt behov som fanns för den här verksamheten. Vi skapade även en referensgrupp som träffade regelbundet under våren och där vi djupintervjuade deltagarna i olika frågor rörande nätet och vuxnas närvaro i deras liv. Från att HBTQkojan.se startade så får varje deltagare svara på två enkäter under sin tid på "Kojan" då de får beskriva hur deras mående har påverkats från tiden innan de haft en mentor och tiden efter.

Samarbete

Vi samarbetar framförallt med RFSL Förbundet med att trygga HBTQkojans finansiering inför 2015. Och med RFSL Ungdom. Andra samarbeten är: Boj – Brottsofferjouren & Brottsofferjourernas Riksförbund Killfrågor.se RFSL Ungdom & Alma Europa RFSL Stockholm UMO.se Can Nationella Hjälplinjen Drugsmart Tjejjouren.se Socialtjänsten Online IOGT-NTO’s Alkoholrådgivning Iniera Sluta-Röka-Linjen BRIS TILIA MIND Tjejzonen Dopingjouren Hassela Hjelpline PS Young Support Ersta Vändpunkten Riksorganisationen NPF-center Även samarbeten med FPES, Föreningen KIM, ENID - Enheten för könsidentitetsutredningar på Huddinge sjukhus, Interfem, 1000möjligheter, Aspis.se, och Ungdomsstyrelsen.

Senast uppdaterad: måndag, 22 augusti, 2016 - 21:18

Följ projektet på