Tryggare uppväxt i Sverige - utbildning och stöd för nyanlända somaliska barnfamiljer i Skåne

Syftet med projektet är att underlätta nyanlända familjer i deras integration in i samhället, genom att stärka föräldrar i deras föräldraroll och stärka barnens kunskaper kring de egna rättigheterna och möjligheterna.

Projektstöd
Avslutat
Barn
Malmö

Projektet drivs av Somalilands Förening i Malmö

Adress: 
Box 18011
200 32 MALMÖ
Telefon: 
0704602681, 040-942427

Tabs

Projektfakta

Om projektet

Syftet med projektet är att underlätta nyanlända familjer i deras integration in i samhället, genom att stärka föräldrar i deras föräldraroll och stärka barnens kunskaper kring de egna rättigheterna och möjligheterna. Projektets målgrupp är nyanlända somaliska barnfamiljer i hela Skåne. Man räknar med att projektet kommer att omfatta ca 1 200 personer, varav 2/3 är barn/ungdomar. Projektet kommer att jobba med information och utbildning som ges i studiecirkelform, utflykter och studiebesök samt bygga nätverk mellan nyanlända och svenska familjer. Projektet har som målsättning att öka människors självständighet och motverka utanförskap, liksom att bidra till trygghet för barn och ungdomar. Projektet genomförs i samverkan med Länsstyrelsen Skåne, Malmö stad och ett antal andra föreningar. Regionalt projekt. Prioriterat område: demokrati och delaktighet.

Senast uppdaterad: tisdag, 10 juli, 2018 - 12:57

Följ projektet på