Ung i Glesbygd 2.0

Kultur- och delaktighetsprojektet Ung i Glesbygd 2.0 genomförs med barn och ungdomar i Korpilombolo i Pajala kommun för att utvecklar ungas kreativitet inom olika uttrycksformer på fritiden, bland annat i studiecirkelform.

Projektstöd
Avslutat
Ungdomar
Korpilombolo

Projektet drivs av Byggnadsföreningen Medborgarhuset UPA

Adress: 
Byggnadsföreningen Medborgarhuset UPA
ATT: Kent Darehed
Medborgarvägen 3
98060 Korpilombolo
Telefon: 
073-0274031

Tabs

Projektfakta

Syfte

Att få unga människor i glesbygd att känna delaktighet i utvecklingen av sin närmiljö och finna vägen till att påverka samhället och dess beslutsfattare i riktning mot att kunna leva och bo kvar.

Genom offensiva aktiviteter och instatser lyfta ungas tro på framtiden och stärka deras självbild och självförtroende, samt visa på viljan till engagemang för den lokala utvecklingen.

Ungdomar vill vara med och påverka och driva frågor. Här har vi ett nytt forum där ungdomar kan skapa drivkraft för att kunna leva och bo kvar i Korpilombolo, Tärendö, Teurajärvi, Ohtanajärvi och andra minde orter i närområdet inom Pajala kommun.

Vi vill att samhället och politikerna skall inse att ungdomar vill påverka sin framtid och att genom ett aktivt engagemang så skall man göra sina röster hörda.

Det är också av största vikt att de ensamkommande flyktingbarnen integreras med andra unga och känner livskraft och utveckling i sin nya miljö.

Mål

Målet är att en majoriteten av målgruppen deltar och är aktiva i projektet.

Alla ska ha möjlighet att utveckla sig och ständigt lära sig nya saker, för att kunna vara aktiva samhällsmedborgare som vågar framföra sina åsikter och påverkar sin egen situation. Vår organisation strävar efter att utjämna kunskapsklyftor i samhället, och bidra till att demokratin fortsätter att utvecklas och frodas.

Projektets överlevnad

Efter projektets slut ska det ungdomsnätverk för kultur och skapande aktiviteter samt kulturföreningen i samhället driva arbetet vidare tillsammans med Medborgarhuset med flera.

Samarbete

I genomförandet så kommer vi att aktivt samarbeta bland annat med Föreningen Medborgarhuset, Gårdbyskolan, Flyktingboende för ensamkommande barn Tre Sågar, Korpilombolo intresseförening, Kulturskolan, KGIF (sportföreningen), Föräldraföreningen och Kulturföreningen. Samtliga av dessa i Korpilombolo. Vi kommer även att samarbeta med Unga Örnar Norrbotten.

Senast uppdaterad: tisdag, 6 mars, 2018 - 10:54

Följ projektet på