Ung Scen Norr/Resurscentrum

Projektet ska öka ungas inflytande och delaktighet i den professionella scenkonsten.

Projektstöd
Avslutat
Ungdomar
Luleå

Projektet drivs av Stiftelsen Norrbottensteatern

Adress: 
Box 50136
973 24 LULEÅ
Telefon: 
Daniel 0705 98 00 95, Anna 070 49 222 13

Tabs

Projektfakta

Syfte

Ung Scen Norr är ett treårigt projekt i Norrbotten som syftar till att öka ungas inflytande och delaktighet i den professionella scenkonsten. Projektet har genomfört inflytandeworkshops i sex kommuner där man tillsammans med ungdomarna och samarbetsparterna tagit fram en strategisk plan om hur man ska samverka och skapa möjligheter för en hållbar infrastruktur för teater för unga i respektive kommun.

Mål

Målen innehåller start av teatergrupper för unga, teaterledarutbildningar för unga, digital plattform, socialt forum, stöd till unga grupper och mångfaldsteatergrupp.

Projektets överlevnad

Efter projektets slut kommer Ung Scen Norr ligga under Norrbottenteatern, men med egen budget.

Senast uppdaterad: tisdag, 22 januari, 2019 - 15:34