Unga somaliska kvinnor deltar i politiken

Demokratiprojekt som riktar sig till unga somaliska kvinnor.

Projektstöd
Avslutat
Ungdomar
Angered

Projektet drivs av Föreningen Wadajir

Adress: 
Box 35
424 21 ANGERED

Tabs

Projektfakta

Syfte

Syftet är att få den somaliska folkgruppen att ta steget in i vårt samhälle och därigenom minska segregationen. Detta ska ske genom att utbilda unga somaliska kvinnor i demokrati och försöka att få dem att engagera sig i den politiska debatten och föreningslivet.

Mål

Målet är att dessa unga kvinnor ska fungera som förebilder och med hjälp av sina kunskaper entusiasmera och coacha andra personer med somalisk bakgrund. Även fungera som bollplank och utbildare i demokratifrågor samt förklara hur den praktiskt tillämpas i Sverige.
Ytterligare ett mål på sikt och som vi tror en konsekvens av ovanstående, är att öka valdeltagandet från den somaliska folkgruppen.
Vi är övertygade om att om man tror att man kan påverka sin egen vardag/situation och sin framtid så vill man vara en del av samhället och den demokrati man lever i.
 

Senast uppdaterad: torsdag, 18 augusti, 2016 - 15:00

Följ projektet på