Ungdomskooperativ inom musik och film på Gotland

Projektet ska skapa en plattform för unga nyanlända på Gotland som tillsammans med svenska ungdomar ska arbeta med projekt inom musik, film, musikvideos och presentationer.

Projektstöd
Pågående
Ungdomar
Visby

Projektet drivs av Demokrati för Barns Framtid Gotland (DBF Gotland)

Adress: 
Norra Hansegatan 14
621 21 Visby

Tabs

Projektfakta

Syfte

Föreningen vill skapa en plattform för unga nyanlända på Gotland. Projektet har sin utgångspunkt i entreprenörskap och kreativitet när det gäller att skapa nya arbetstillfällen för ungdomar.

Metoden går ut på att ta tillvara den stora potential som finns i ungdomarnas intresse för musik och film i kombination med nya medier och uttryckssätt. Nyanlända ungdomar kommer tillsammans med svenska ungdomar att arbeta med projekt inom musik, film, musikvideos och presentationer.

Projektets överlevnad

Projektet är tänkt att leva vidare efter projekttiden i en ekonomisk förening/ungdomskooperativ som startas av ungdomarna.

Samarbete

Samarbete kommer att ske med lokala ideella organisationer och skolor.

Senast uppdaterad: onsdag, 27 december, 2017 - 18:51

Följ projektet på

Projektets hemsida