Ungdomsresursen - gör det omöjliga möjligt!

Ungdomsresursen är ett projekt vars syfte är att nå ut till och hjälpa de ungdomar som står allra längst ifrån arbetsmarknaden att nå egen försörjning.

Projektstöd
Pågående
Ungdomar
Falun

Projektet drivs av Dala Arbetsrehab ekonomisk förening

Adress: 
Västermalmsvägen 5
791 77 FALUN
Telefon: 
070-2218300

Tabs

Projektfakta

Mål

Projektets mål är att samtliga deltagare skall vara förberedda och motiverade inför att möta arbetsmarknaden och slutligen nå självförsörjning.

Vår ambition är att anställa 2-4 deltagare under projektets första år, gärna fler om utrymme finnes, vars uppgift blir att driva Ungdomsresursen mot självständighet efter projekttidens slut.

Vi har även som mål att stötta deltagare i processen att starta och utveckla egna kooperativ.

Projektets överlevnad

Tillsammans med deltagare och anställda ska vi skapa och utveckla arbete inom bland annat grönyteskötsel, röjningsarbete och hushållsnära tjänster.

Därigenom skapar vi en grund för framtida inkomster och förutsättningar för att kunna leva vidare efter projekttidens slut.

Under projektets gång kommer vi även att skapa en metodhandbok med syftet att delge information om, samt underlätta spridning av, vårt arbetssätt.

Målgruppens delaktighet

Ungdomsresursen är ett nytänkande projekt som bygger på ett praktiskt lärande där ”äldre lär ung” och som har ett tydligt socioekonomiskt perspektiv där målgruppen får känna delaktighet och utveckla sitt entreprenörskap.

Samtliga deltagare kommer att vara delaktiga i planeringen och utformningen av projektet och de arbetstjänster som Ungdomsresursen kommer att erbjuda. Vidare kommer våra deltagare att få en inblick i företagsekonomi och erhålla kunskap om hur man bygger ett socialt arbetsintegrerat företag från grunden.

Samarbete

Ungdomsresursen samarbetar genom nätverkande med:

Falu Kommun

Socialförvaltningen

Arbetsmarknads- och integrationskontoret

Finsam

Arbetsförmedlingen

samt ett flertal lokala företag.

 

Senast uppdaterad: lördag, 20 augusti, 2016 - 09:00

Följ projektet på