Ungdomsresursen - gör det omöjliga möjligt!

Projektet syftar till att få in ungdomar i arbete och bli självförsörjande. jektet syftar till att få in ungdomar i arbete och bli självförsörjande.

Projektstöd
Avslutat
Ungdomar
Falun

Projektet drivs av Dala Arbetsrehab

Adress: 
Västermalmsvägen 5
791 77 FALUN

Tabs

Projektfakta

Om projektet

Projektet vänder sig till ungdomar som står långt från arbetsmarknaden och har försörjningsstöd. De flesta har andra problem är själva arbetslösheten; social problematik eller osynliga funktionsnedsättningar. Projektet syftar till att få in ungdomar i arbete och bli självförsörjande. Målet är att ungdomarna själva ska starta ett (eller flera) arbetsintegrerat socialt företag, främst inom grönyteskötsel men det kan även bli andra inriktningar beroende på ungdomarnas egna idéer. De ungdomar som inte vill ingå i något socialt företag kommer få stöd i att komma ut i andra arbeten eller studier. Metoden innehåller teoretisk och praktisk utbildning och coaching, och den kommer att anpassas individuellt till varje deltagare. Under projektets gång ska man ta fram en metodhandbok om socialt företagande för unga. Projektet ska leva vidare som ett (eller flera) arbetsintegrerat socialt företag som säljer tjänster till kommunen, företag, bostadsbolag och privatpersoner. Man ska även sälja platser för praktik och arbetsträning till kommunen och Arbetsförmedlingen.

Senast uppdaterad: torsdag, 11 april, 2019 - 16:30

Följ projektet på