Till innehållet

Uppföljning efter projektslut

Vad händer efter att ett projekt avslutats och projektfinansieringen från Arvsfonden har upphört?

För att projekt ska beviljas stöd ur Allmänna arvsfonden ska projektet ha förutsättningar att främja målgruppen även efter det att stödet ur fonden har upphört. I snitt hälften av alla projekt som får projektstöd från Arvsfonden lever vidare i någon form och fortsätter främja fondens målgrupper även efter projektslut. På så vis blir arvsfondsprojekten en investering i samhället, och skapar nytta för fondens målgrupper långt efter det att finansieringen har upphört.

Alla avslutade projekt ska lämna in en slutredovisning. För de projekt som beviljats projektstöd granskar vi varje slutredovisning för att bedöma vad från projektet som lever vidare. En tid efter att projektet fått sin slutredovisning granskad och godkänd av Arvsfonden, följer vi upp om det fortfarande finns verksamheter, aktiviteter, metoder eller arbetssätt som lever vidare och fortsätter främja Arvsfondens målgrupper.

Redovisning av projekt som lever vidare

I Arvsfondens verksamhetsberättelse redovisar vi årligen vad som lever vidare från avslutade projekt. Denna redovisning gäller avslutade projekt som beviljats projektstöd. Projekt som beviljats lokalstöd följs upp genom särskilda uppföljningar, i regel fyra respektive tio år efter att stöd har beviljats.

Överlevande projekt 2023 Pdf, 271 kB.

Överlevande projekt 2022 Pdf, 332 kB.

Överlevande projekt 2021 Pdf, 375 kB.

Överlevande projekt 2020 Pdf, 263 kB.

Överlevande projekt 2019 Pdf, 244 kB.

Överlevande projekt 2018 Pdf, 525 kB.

Överlevande projekt 2017 Pdf, 138 kB.

Överlevande projekt 2016 Pdf, 323 kB.

Överlevande projekt 2015 Pdf, 122 kB.

En ung kvinna i slöja och en äldre kvinna i glasögon skrattar tillsammans i gröna omgivningar.

Genom projektet IT-Guide Sweden fick nyanlända ungdomar träna seniorer i den digitala världen. I utbyte fick de nyanlända träna sin svenska och bättre kontakt med det svenska samhället. Projektet är avslutat men verksamheten lever vidare.

För att säkerställa att Allmänna arvsfondens pengar används på rätt sätt genomför vi kontroller av…

Utvärderingar

Arvsfondsdelegationen ger uppdrag till forskare vid svenska universitet och högskolor att…

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2024-04-12.