Utsatta barn blir insatta och drivande i fritidsverksamheten

Barnen i åldern 10-13 år är för stora för fritids men för små för ungdomsverksamhet. Utsattheten är stor för dem som inte kommer in i något sammanhang. Vi ger dem en egen arena! Projektet ingår i Arvsfondens utvärdering Fördel Barn.

Projektstöd
Avslutat
Barn
Stockholm

Projektet drivs av Verdandi Stockholm

Tabs

Projektfakta

Syfte

Ge barnen en egen arena där de kan växa, få inflytande känna sig trygga och sedda.

Mål

Mål: Verka för minskad droghantering/brottslighet i Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista. Via nätverksarbete med många olika aktörer störa droghanteringen/lagningen.

Få en samordnad verksamhet där vi har uppsikt vad som händer i områdena från morgon till kväll. Positiv social kontroll.

Vi startade projektet för att ge barnen 10-13 år boende i Tensta och Rinkeby, inflytande över sin vardag och en trygg och utvecklande uppväxt med strukturerad fritid. Med stöd av metodutbildade ungdomar och föräldrar, utveckla samarbetet med många aktörer och följa barnen från morgon till kväll. Få en ”social kontroll i områdena”.

Projektets överlevnad

Projektet har fortsatt med stöd av folkhälsomyndigheten, där Örebro Universitet hälsoakademins forskarteam forskar kring fritiden som arena för ungas hälsa mm.

Målgruppens delaktighet

Stor delaktighet bland brukarna. Dagliga utvärderingar.

Samarbete

Samarbeten med skolor, närpolis, Lokala Brå, parklekar och massor av föräldrar.

Senast uppdaterad: måndag, 11 maj, 2015 - 14:42

Följ projektet på