Till innehållet

Utvärdering - kunskap och erfarenheter

Ett antal utvärderingar av arvsfondsprojekt genomförs varje år, på uppdrag av Arvsfondsdelegationen. Varje utvärdering har ett tema och utförs av forskare inom det aktuella området.

Syfte och tillvägagångssätt

  • Ta tillvara projektens kunskaper och erfarenheter.
  • Synliggöra det arbete som det civila samhällets organisationer gör.

Olika perspektiv

I en utvärdering tittar forskarna på projektens verksamhet ur olika perspektiv:

  • Organisationens perspektiv.
  • Medarbetarnas perspektiv.
  • Projektdeltagarnas perspektiv.

På så vis får vi värdefull kunskap om och förståelse för det civila samhällets organisationers insatser och betydelse i samhället.

Utgångspunkter

En utvärdering utgår från ett antal övergripande frågeställningar:

  • Vilka spår lämnar Allmänna arvsfondens pengar?
  • Under vilka förutsättningar lämnar pengarna spår?
  • Vilka framkomliga vägar och vilka hinder stöter projekten på?
  • Hur upplever målgrupperna projektens insatser?
  • Vilka roller har målgrupperna i projekten och hur får de en röst?

Varje utvärdering resulterar i en utvärderingsrapport som publiceras här på webbplatsen.

Pågående utvärderingar

Barn – Delaktighet – Habilitering – Rehabilitering

Utförs av Karin Osvaldsson Cromdal vid Linköpings universitet.

Barn – Delaktighet – Kultur

Utförs av Anna Lund vid Stockholms universitet.

Sexualitet och funktionsnedsättning

Utförs av Matilda Svensson Chowdhury vid Malmö universitet.

Barn – Delaktighet – Idrott

Utförs av Inger Eliasson vid Umeå universitet.

Jämställdhet

Utförs av Lena Sohl vid Södertörns högskola.

Äldresatsningen

Utförs av Annika Taghizadeh Larsson vid Linköpings universitet.

Utvärdering av projekt som främjar psykisk hälsa hos barn och unga

Utförs av Urban Markström och Liv Zetterberg vid Umeå universitet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2022-11-10.