FIB-projektet

Rapporten publicerades: april 2010

Syfte

FIB står för Föräldrar med Intellektuella Begränsningar. FIB-projektet vänder sig till barnfamiljer där minst en av föräldrarna har en intellektuell begränsning. Syftet är att utveckla stöd och hjälpinsatser för att stärka skyddsfaktorerna och minska riskerna att barn far illa.

Beskrivning

Projektet som startade hösten 2005 och avslutas under våren 2009, är ett resultat av ett samarbete mellan FoU verksamheten vid Regionförbundet Uppsala län, FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Landstingets habiliteringsverksamhet samt Tierps och Uppsala kommuner.

Projektet består av flera olika delar där bland annat kunskaps- och kompetensutveckling, metodutveckling och nya former för samverkan mellan berörda verksamheter ingått. Bland de verksamheter som genomförts kan nämnas:

  • kartläggning av målgruppen i Uppsala län
  • gemensam och specifikt riktad kompetensutveckling för personal inom olika verksamhetsområden
  • gruppverksamhet för föräldrar
  • gruppverksamhet för barn
  • familjestöd i hemmet
  • familjestödsgrupp.

Studien utfördes av:

Fil dr Karin Jöreskog, Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet, följde projektet för att ta tillvara de erfarenheter och kunskaper som projektet genererat från olika perspektiv - barnen, föräldrarnas och de professionellas.

Presentation av Karin Jöreskog på Uppsala universitets webbplats

Läs rapporter

Arbetet avslutades med rapporten Checklistor, tålamod och gemenskap, i april 2010. Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.

Relaterade dokument

Presentationsmaterial från utvärderingsseminariet (pdf, 220 kB)

Handbok för FIB - projektets barngruppsverksamhet (pdf, 821 kB)

Slutrapport - 2005-2008 (pdf, 487 kB)

Slutrapport - Gruppverksamheter (pdf, 641 kB)

Slutrapport - Stöd i hemmet till föräldrar med intellektuella begränsningar och deras barn (pdf, 971 kB)

Verksamhetsrapport - FIB-projektet Uppsala län (pdf, 488 kB)

Annica Thomas
Utvärderingsansvarig
Telefon
08-700 07 94