HBT-projekt

Rapporten publicerades: november 2012

Syfte

Arvsfonden har mellan åren 1998-2009 beviljat 67 miljoner kronor till 43 projekt som har ett HBTQ-perspektiv.

Bland de verksamheter som beviljats medel finns projekt kring information och utbildning, att skapa mötesplatser och olika former av stödverksamheter.

Det är de ungas upplevelser och erfarenheter som står i fokus för studien men även frågor som; Hur kan vi se en utveckling av de ideella organisationernas kunskapsgrund, problemformulering och metoder i ljuset av samhällsförändringarna, och i synnerhet de organisationer som själva representerar HBTQ-personer? Hur har de projekt som undersöks själv påverkat den utveckling som skett och hur har de bidragit till de diskursiva förändringar i förståelsen av kön, sexualitet och identitet som ägt rum genom sina projekt?

Projekt som ingår i utvärderingen (pdf, 31 kB)

Studien utfördes av:

Utvärderingen utfördes av fil dr Janne Bromseth, Centrum för genusvetenskap vid Stockholms universitet.

Läs rapporten

Utvärderingsrapporten presenterades vid ett seminarium i november 2012. Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.

Annica Thomas
Utvärderingsansvarig
Telefon
08-700 07 94
E-post
annica.thomas@arvsfonden.se