Ökad trivsel, framtidstro och stolthet

Rapporten publicerades: oktober 2014

Syfte

Utvärderingen av lokalstödet tar avstamp i teorier om plats, rum och lokalsamhällen, samt sätter in lokalstödet i en samhällelig kontext genom att koppla till ett idrottspolitiskt-, ett tillgänglighets- samt ett civilsamhällesperspektiv.

Syftet med utvärderingen har varit att undersöka vilka spår Arvsfondens lokalstöd lämnar i de sammanhang som lokalstödsprojekten sker i, samt att synliggöra det arbete som lokalstödsprojekten innebär för deltagarna.

"Många ideella timmar har lagts ned av människor som tidigare inte varit aktiva i föreningen. Projektet har skapat en positiv stämning där vi visar att saker och ting kan ske även på landsbygden vilket ingjuter framtidshopp". Citat från en idrottsförening som ingår i studien.

Beskrivning

Utvärderingen av Arvsfondsdelegations lokalstöd omfattar 207 lokalstödsprojekt som under perioden 2007-2013 beviljats medel för att bygga nytt, bygga om eller bygga till. Totalt har dessa projekt beviljats ca 283 miljoner kronor. En fördjupning har gjorts av projekt som ingick i Arvsfondens särskilda lokalstödssatsning 2012-2013.

Studien utfördes av:

Danielle van der Burgt, Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Läs rapporten

Utvärderingen avslutades 2014. Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.

Annica Thomas
Utvärderingsansvarig
Telefon
08-700 07 94