Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Arvsfondens projektportfölj ur ett metaperspektiv

Rapporten publicerades:

Syfte

Genom att beskriva och analysera Arvsfondens projektportfölj ur ett metaperspektiv framträder intressanta slutsatser om den funktion som Arvsfonden fyller i civilsamhället och om olika former av nytta som projekten kan sägas ha genererat för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning, civilsamhället samt i förlängningen hela samhället. Rapporten visar också hur en utvidgning av samhällsmedborgarskapet kan förstås i relation till den parallella utvecklingen av Arvsfondens tre målgrupper – barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Beskrivning

En forskargrupp vid Handelshögskolan i Stockholm har tagit del av 43 utvärderingar av totalt cirka 2 000 projekt som finansierades av Allmänna arvsfonden under perioden 1994-2015.

Läs rapporten

Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.

Ett barn åker framåtlutad nedför på ett par skidor i en höjdhopparbacke

Omslag till rapporten En allmänning i det offentligas tjänst?

Annica Thomas
Utvärderingsansvarig
Telefon
08-700 07 94