Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Arvsfondens projektportfölj ur ett metaperspektiv

Rapporten publicerades:

Syfte

Genom att beskriva och analysera Arvsfondens projektportfölj ur ett metaperspektiv framträder intressanta slutsatser om den funktion som Arvsfonden fyller i civilsamhället och om olika former av nytta som projekten kan sägas ha genererat för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning, civilsamhället samt i förlängningen hela samhället. Rapporten visar också hur en utvidgning av samhällsmedborgarskapet kan förstås i relation till den parallella utvecklingen av Arvsfondens tre målgrupper – barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Beskrivning

En forskargrupp vid Handelshögskolan i Stockholm har tagit del av 43 utvärderingar av totalt cirka 2 000 projekt som finansierades av Allmänna arvsfonden under perioden 1994-2015.

Läs rapporten

Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.

Ett barn åker framåtlutad nedför på ett par skidor i en höjdhopparbacke

Omslag till rapporten En allmänning i det offentligas tjänst?

Annica Thomas
Utvärderingsansvarig
Telefon
08-700 07 94