Till innehållet

Arvsfondsprojekt i studieförbunden

Rapporten publicerades:

Syfte

Syftet med utvärderingen är att samla in och analysera erfarenheter från arvsfondsprojekt som drivs av studieförbund. Utvärderingen fokuserar på relationen mellan parterna som driver projektet – de tre huvudaktörerna i projektet – projektledare, studieförbund, samt i förekommande fall studieförbundets medlemsorganisation/er. Målgruppens erfarenheter av projektens insatser skildras endast indirekt i utvärderingen via deltagarobservationer, samtal med deltagare och intervjuer med projektledare i tre projekt.

Beskrivning

Utvärderingen har genomförts på uppdrag av Arvsfondsdelegationen. I utvärderingen har 43 arvsfondsprojekt utvärderats. Tre av dem har studerats mer djupgående.

Följande frågeställningar har varit utgångspunkt i utvärderingen:

  • Vilken roll och funktion har studieförbund i arvsfondsprojekt
  • Vilka spår lämnar Allmänna arvsfondens pengar och under vilka betingelser lämnar pengarna spår? Är det möjligt att identifiera några specifika betingelser för organisationskategorin studieförbund i relation till olika kategorier av spår?
  • Vilka framkomliga vägar finner projekten och vilka hinder stöter de på? Finns det speciella typer av hinder som projekten stöter på givet att studieförbunden är en specifik typ av organisation? På vilka sätt kan studieförbundens organisation underlätta för genomförandet av projekten?

Studien utfördes av:

Anna Lundstedt (fil. dr. etnologi) och Erik Sjöstrand (fil. dr. ekonomi), Stockholm Center for Civil Society Studies, Handelshögskolan i Stockholm.

Webbinarium

Utvärderingen presenterades på ett webbinarium den 2 juni. Du kan se webbinariet i efterhand genom någon av länkarna nedan. Den andra länken leder till en teckenspråkstolkad version. 

Webbinariet om utvärderingen (länk till YouTube)

Teckenspråkstolkat: Webbinariet om utvärderingen (länk till Youtube)

Läs rapporten

Ett något suddigt fotografi visar en man som sitter vid ett bord med en bebis i knäet. Längre bort vid samma bord sitter en kvinna. I bakgrunden syns en bokhylla. Ovanpå fotot ligger Allmänna arvsfondens logotyp samt en platta med texten "Utvärderingsrapport: Arvsfondsprojekt i studieförbunden"

Framsidan av rapporten "Arvsfondsprojekt i studieförbunden"