Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Barn och migration

Rapporten publicerades:

Syfte

Mitt ibland oss finns barn och ungdomar som har en helt annan uppväxt än svenska barn. Många av dem kommer ensamma till Sverige utan vare sig familj eller andra släktingar. Andra växer upp i familjer som söker asyl eller är flyktingar. Om de här barnen och ungdomarna handlar utvärderingen "Barn och migration". Den här utvärderingen omfattar de flesta projekt som fick projektmedel och lyfter särskilt fram de ensamkommande barnens och ungdomarnas situation.

Ett trettiotal projekt som beviljats medel under åren 1993–2005 har följts upp och utvärderats

Studien utfördes av:

Beteendevetare och leg. psykoterapeut Zsofia Nestler.

Läs rapporten

Utvärderingen avslutades under november 2007. Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.

Sammanfattning av utvärderderingsrapporten "Barn och migration" Pdf, 775 kB. (Pdf, 775 kB)

Annica Thomas
Utvärderingsansvarig
Telefon
08-700 07 94