Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Brukarstödscentra

Rapporten publicerades:

Syfte

30 miljoner kronor avsattes ur Allmänna arvsfonden för en treårig försöksverksamhet med etablering av brukarstödscentra för personer med funktionsnedsättning.

Syftet med utvärderingen var att ta reda på i vilken omfattning brukarstödscentra har kommit till stånd och om dessa lever vidare också efter det att Arvsfonden inte längre finansierar verksamheten. I uppdraget ingick också att belysa frågeställningar om hur brukarstödscentren utformats, vilka framkomliga vägar organisationerna funnit och vilka hinder de stött på, om brukarinflytandet ökat och hur satsningen har tagits emot av ansvariga inom den offentliga sektorn.

Beskrivning

Brukarstödscentren har erbjudit många människor med olika typer av funktionsnedsättningar ett personligt stöd som inte funnits tidigare. Via centren har människor fått hjälp att hävda sina rättigheter i samhället och en möjlighet att delta i samhällslivet på sina egna villkor.

Studien utfördes av:

Jamie Bolling, Institutet för handikappvetenskap, Örebro universitetet.

Läs rapporten

Arbetet avslutades i november 2007. Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.

Sammanfattning av utvärderderingsrapporten "Brukarstödscentra – verktyg till empowerment och full delaktighet" Pdf, 863 kB. (Pdf, 863 kB)

Annica Thomas
Utvärderingsansvarig
Telefon
08-700 07 94