Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Dövblindhet

Rapporten publicerades:

Syfte

Personer med dövblindhet utgör en mycket heterogen grupp. Dövblindheten kan vara medfödd eller utvecklad på senare i livet och den har ofta ett gradvist förlopp. Det varierar också om syn- eller hörselnedsättningen är den primära funktionsnedsättningen. Med dövblindhet följer oundvikliga livsomställningar som påverkar vardagen och livet, också för närstående.

Arvsfonden har sedan 1994 beviljat medel till ett fyrtiotal projekt riktade mot personer med dövblindhet. Projekten omfattar livets alla faser från det lilla barnet med dövblindhet till äldre och till anhöriga till båda dessa grupper. Projekten sträcker sig över ett vitt spektra av områden som exempelvis kommunikation, fritid, demokrati och delaktighet, boende, utbildning och hjälpmedel.

Syftet med utvärderingen har varit att ta tillvara de kunskaper och erfarenheter som utvecklats i projekten.

Beskrivning

Studien har särskilt fokuserat på frågor kring:

  • tolkfrågor
  • kultur och konst
  • teknik och tillgänglighet
  • brukarinflytande - empowerment
  • utveckling av verksamheter, nätverk och modeller.

Projekt som ingår i utvärderingen Pdf, 32 kB. (Pdf, 32 kB)

Studien utfördes av:

Utvärderingen har genomförts av Lena Göransson, vid utvärderingens start anställd som chef för Region Skånes Dövblindteam och numera anställd inom Mo Gård Gruppen. Handledare har varit Kerstin Liljedahl, forsknings- och utvecklingschef, Habilitering och Hjälpmedel, Region Skåne.

Läs rapporten

Rapporten presenterades vid ett seminarium i februari 2010. Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.

Annica Thomas
Utvärderingsansvarig
Telefon
08-700 07 94