Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Elektra

Rapporten publicerades:

Syfte

Projektet Elektra arbetar med att synliggöra hedersförtryck och att ge stöd åt flickor och unga kvinnor som drabbats av hedersförtyck. Utvärderingens övergripande syfte är att belysa om och på vilket sätt som Elektra förmår främja mänskliga rättigheter för de flickor och unga kvinnor som utsätts för hedersrelaterat förtryck.

Studien omfattar tre olika verksamheter:

  • stödverksamhet för flickor och unga kvinnor
  • teaterföreställningarna Elektras systrar och Elektras bröder (spelas både i högstadie- och gymnasieskolor)
  • delprojektet "Sharafs hjältar" (attitydförändrande arbete för pojkar och unga män som lever i miljöer med starka patriarkala värderingar).

Studien utfördes av:

Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet under ledning av docent Astrid Schlytter.

Läs rapporten

Arbetet avslutades i maj 2007. Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.

Sammanfattning av utvärderderingsrapporten "Elektra" Pdf, 229 kB. (Pdf, 229 kB)

Annica Thomas
Utvärderingsansvarig
Telefon
08-700 07 94