Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Fördel barn!

Rapporten publicerades:

Syfte

Satsningen Fördel barn syftade till att erbjuda projektstöd för nyskapande verksamheter som vill främja och stärka barns rättigheter, uppmuntra barnets egna motivation till utveckling samt trygga barnets vardag i enlighet med Barnkonventionen.

Utvärderingen ger värdefull kunskap om hur det är att vara barn idag, vilka problem som ideella organisationer och offentlig sektor ser som angelägna att lösa och hur de tillsammans söker finna nya metoder, arbetssätt och modeller som ska leda till ökad delaktighet och inflytande för barn. Det är i första hand barnets perspektiv som lyfts fram i utvärderingen men studien ger också värdefull kunskap om hur barn och deras föräldrar kan ges inflytande i olika situationer och över sitt liv.

Beskrivning

Arvsfondens satsning Fördel barn! startade våren 2009. Satsningen följdes av sociologen Kirsti Kuusela vid Karlstads universitet och slutredovisades hösten 2012.

Studien utfördes av:

Sociologen Kirsti Kuusela vid Karlstads universitet.

Läs rapporten

Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.

Tillgänglighetsanpassad rapport Pdf, 514 kB. (Pdf, 514 kB)

Annica Thomas
Utvärderingsansvarig
Telefon
08-700 07 94