Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Föreningsvägen till integration

Rapporten publicerades:

Syfte

Studien har omfattat ett fyrtiotal Arvsfondsprojekt som genomförts av organisationer bildade på etnisk grund mellan 1994-2008. Syftet med utvärderingen har varit att ta tillvara projektens erfarenheter och kunskaper samt att få kunskap om vilken betydelser som Arvsfondens medel har för organisationerna och dess medlemmar. Några frågor som studien belyser är; Vilka det är det som organiserar sig, varför och hur? Vilka projekten når och vilka man inte når? Hur ser samverkan ut med andra organisationer och med offentlig sektor?

Beskrivning

Bland de organisationer som ingår i studien finns exempelvis kurdiska, iranska, irakiska, turkiska och arabiska organisationer. Studien omfattar olika slags organisationer så som riks-, paraply-, ungdoms- och kvinnoorganisationer samt kultur- och handikappföreningar.

Projekten omfattar ett brett spektra ämnesområden till exempel jämställdhet, föräldraskap, kulturcirklar och att leva med funktionsnedsättning. Majoriteten av projekten finns i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö.

Projekt som ingår i utvärderingen Pdf, 100 kB. (Pdf, 100 kB)

Studien utfördes av:

Utvärderingen har genomförts av professor Charles Westin, Ceifo, Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer vid Stockholms universitet.

Läs rapporten

Utvärderingen presenterades vid ett seminarium i Stockholm i mars 2010. Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.

Annica Thomas
Utvärderingsansvarig
Telefon
08-700 07 94