Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Utvärdering av projekt kring funktionsnedsättning - arbete och sysselsättning

Rapporten publicerades:

Syfte

En prioriterad fråga för handikappolitiken har under lång tid varit att öka möjligheterna till ett aktivt liv för personer med funktionsnedsättning. Arbete ses som en nyckelfaktor för att undvika social isolering och utanförskap.

Arvsfonden har under perioden 1997-2012 beviljat närmare 120 miljoner kronor till ett femtiotal projekt som handlar om att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att få arbete och meningsfull sysselsättning.

Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur man initierar och bygger upp strukturer som genererar arbete för människor med funktionsnedsättning.

Projekt som ingår i utvärderingen Pdf, 131 kB. (Pdf, 131 kB)

Studien utfördes av:

Utvärderingen utförs av professor Berth Danermark vid Örebro universitet.

Läs rapporten

Utvärderingsrapporten presenterades vid ett seminarium i Stockholm den 1 december 2014. Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.

Annica Thomas
Utvärderingsansvarig
Telefon
08-700 07 94